123456TOTAL
野庭日限フェニックス0000000
上大岡隼2010036
区長杯は3位で終了。総力戦で、みんな頑張りました。